Home Orthodontie Apparatuur Praktijk Patientinformatie SOS

Per 1 januari 2021

Consultatie en diagnostiek
F121A Intake consult € 22,91
F122A Probleemgericht consult (herhalingsconsult) € 22,91
F155A/156A Maken en beoordelen OPT (Kaakgewrichtsfoto) € 48,84
F157A/158A Maken en beoordelen RSP (Schedelfoto €73,13
F125A Aanvullend onderzoek orthodontie € 17,53
F126A Opstellen en bespreken behandelplan € 63,29
     
Behandeling
Categorie 1, plaatapparatuur inclusief techniekkosten
F411A Plaatsen beugel (techniekkosten € 65,20) € 118,25
F511A Behandelmaand € 29,94
     
Categorie 2, Headgear, lipbumper, linguale boog inclusief techniekkosten
F421A Plaatsen beugel (techniekkosten € 42,50) € 123,68
F512A Behandelmaand € 29,94
F521A Nacontrole € 29,94
     
Categorie 3, Activator inclusief techniekkosten voor activator
F431A Plaatsen beugel (techniekkosten € 88,90) € 142,63
F513A Behandelmaand € 29,94
F521A Nacontrole € 29,94
     
Categorie 4, Vaste bovenkaakverbredingsbeugel of Herbst
F441A Plaatsen beugel (techniekkosten € 60,25) € 151,95
F514A Behandelmaand € 29,94
F521A Nacontrole € 29,94
     
Categorie 5, Partieel vaste apparatuur
F451A Plaatsen beugel en  (techniekkosten € 41,90) € 359,49
F515A Behandelmaand € 34,21
F492A Verwijderen beugel per kaak € 98,49
F532A Nacontrole € 34,21
     
Categorie 6, Volledig vaste apparatuur
F461A Plaatsen beugel (techniekkosten € 83,60) € 584,78
F516A Behandelmaand € 42,77
F492A Verwijderen beugel per kaak € 98,49
F533A Nacontrole € 42,77
     
Diversen
  Niet nagekomen afspraak, per 15 minuten € 10,00
F813A Extra retentieplaat per kaak € 39,17
F811A Reparatie/vervanging apparatuur na onzorgvuldig gebruik* € 29,72
F812A Herstel of vervanging retentieapparatuur na 1 jaar* € 39,17
F716A Mondbeschermer  tijdens behandeling met apparatuur          € 27,13
X511 Afgeven tandheelkundige verklaring € 45,00
F124A Second Opinion € 108,53
     
  Meerprijs: bij F461  
  Voor keramische zelfligerende brackets per kaak €175,00
     
  * Exclusief meer-of techniekkosten dan voor standaard beugel.  

 

De tarieven gelden voor iedereen. Er kan op basis van zorgwaarde (Z) of om andere
redenen (IOTN) afgeweken worden van bovenstaande prijzen. Indien dit gevolgen voor U heeft, wordt U hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

De tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2019.