Home Orthodontie Apparatuur Praktijk Patientinformatie SOS

De behandeling verloopt veel soepeler als iedereen zich aan de afspraken en regels houdt!

Het eerste consult
Tijdens het eerste consult worden de problemen in kaart gebracht. Met o.a. behulp van een gipsmodel van het gebit, röntgenfoto’s van het hoofd, de kaken en tanden, foto’s of dia’s van het te behandelen gebied, wordt er een diagnose gesteld, een behandelplan opgesteld en een kostenbegroting gemaakt.

Het behandelplan
Hierin wordende diagnose en het te verwachten verloop van de behandeling besproken. De te gebruiken beugels worden getoond. Een goede samenwerking tussen tussen patiënt, ouders/verzorgers, orthodontist en medewerkers is van groot belang. Vragen over de behandeling kunnen altijd aan de orthodontist en/of de medewerkers gesteld worden.

Behandelingsduur
De duur van de behandeling hangt af van de ernst van het probleem, de groei van de patiënt en de mate van samenwerking. Gemiddeld duurt de actieve behandeling 2 jaar waarna nog een retentiefase van 1 jaar volgt. De groei van de patiënt en gebitsontwikkeling kan de duur van de behandeling verkorten of verlengen.

Controles
Tijdens de actieve fase van de orthodontische behandeling vinden de controles meestal één keer per maand plaats. In de retentiefase is dat nog maar 3 tot 4 keer per jaar. Voor schoolgaande kinderen is, tijdens de behandeling, verzuim helaas niet te vermijden.

Regels:
- Het nakomen van de geplande afspraken.

- Het dragen van apparatuur, elastieken, buitenbeugels, retentieapparatuur, etc, zoals geïnstrueerd.

- Het vermijden van activiteiten en voedsel(snoep) die de apparatuur kan verbuigen of beschadigen.

- De praktijk direct waarschuwen als zich een probleem voordoet, of als de apparatuur kapot is.

De behandeling zal voorspoedig en plezierig verlopen als de patiënt(ouders) zich houden aan deze regels.

Mondhygiëne
Goede mondhygiëne is absoluut noodzakelijk. Een matige of slechte mondhygiëne kan leiden tot: gaatjes, ontkalkingen, verkleurde tanden, en/of tandvleesziekten. Naast vele andere oorzaken zouden vermindering van bothoogte, wortelverkorting, afsterven van de tandzenuw en terugtrekkend tandvlees door orthodontie (ondanks zorgvuldige behandeling) veroorzaakt kunnen worden.

Gevoeligheid van de mond
Het plaatsen van de apparatuur in de mond kan gevoelig zijn en tijdelijk enig ongemak geven. Dit kan onderdrukt worden met behulp van een pijnstiller (bijv. paracetamol). Met klachten kunt u altijd bij ons terecht.

Afwijkend groeipatroon
Patiënten met een afwijkend groeipatroon kunnen met ingewikkelende problemen te maken hebben. Soms is chirugie (kaakchirug) noodzakelijk om samen met orthodontie tot een passend behandelplan en resultaat te komen.

Kaakgewrichtsproblemen
Problemen van het kaakgewricht kunnen zich voordoen, vóór, tijdens of na een orthodontische behandeling maar kunnen ook door vele andere oorzaken ontstaan.

Retentiefase
Er is geen levenslange garantie van rechte tanden na de voltooiing van de orthodontische behandeling. Retentieapparatuur is daarom nodig om de tanden op hun nieuwe plaats te houden. Deze apparatuur moet consequent gedragen worden. Na 1 tot 3 jaar zijn de tanden stabiel. Natuurlijke oorzaken kunnen in de loop van de tijd veranderingen te weeg brengen. Een blijvend retentiespalkje kan dan achter de boven- en/of ondertanden geplaatst worden.