Home Orthodontie Apparatuur Praktijk Patientinformatie SOS

Klanttevredenheid

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de secretaresse en/of de orthodontist.

Onze stelling is:
Heb je een klacht, vertel het ons. ben je tevreden vertel het een ander.

Meningsverschil
Indien u een meningsverschil heeft met de orthodontist en denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de NMT(Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde). U kunt dan telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt(TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de NMT. levert dit ook geen bevredigende oplossing op, dan kunnen zij u informeren over de NMT-klachtenregeling. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en een formele klachtenbehandeling, resulterend in een uitspraak.