Home Orthodontie Apparatuur Praktijk Patientinformatie SOS

Ondanks intensief wetenschappelijk onderzoek zijn er helaas aan orthodontische behandelingen ook risico`s verbonden. De meest bekende zijn:

Niet bereiken van het behandeldoel:
Wanneer we de, vooraf met u besproken, doelstellingen niet of maar gedeeltelijk kunnen halen, betekent dit niet dat dat de behandeling mislukt is. Samen proberen wij te achterhalen wat de oorzaak hiervan is en of het zinvol is een andere behandelstrategie te kiezen om tot een beter resultaat te komen.

Recidief:
Tanden, kiezen en kaken hebben vaak de neiging om na een correctie weer op of in de oorspronkelijke plaats of stand te gaan staan. Dit noemen we ''recidief''. De ene afwijking is meer ''recidiefgevoelig'' dan de andere. Vooraf is dit niet helemaal in te schatten. De oorzaak van recidief is afhankelijk van meerdere factoren zoals: de veerkracht van het tandvlees, de functies van de spieren en afwijkende groei. Tanden, kiezen en kaken staan nooit stil, bij iedereen is er 'voortschrijdende ontwikkeling'' en veroudering waarbij er ongewenste veranderingen optreden. De effecten van de bovengenoemde factoren worden zo gering mogelijk gehouden door het na de behandeling toepassen van ''retentiebeugels'' ook wel retainers genoemd. Deze retainers, vaak in de vorm van ''spalkjes'' of ''retentiedraadjes", worden achter de tanden geplaatst en alleen verwijderd wanneer er een reden voor is. Bijvoorbeeld doordat de mondhygiëne er teveel door gehinderd wordt of dat u zelf prefereert deze te laten verwijderen. Ook kunnen uitneembare retainers toegepast worden. De draagtijd, uitsluitend `s nachts, is ongeveer een tot twee jaar. Na het beëindigen van de behandeling worden, gedurende ongeveer vier jaar nacontroles (totaal +/- vijf stuks), gedaan, om vast te stellen of en in welke mate 'recidief' is opgetreden. Hiervoor wordt het normale behandelingsmaandtarief per controle berekend.

Wortelresorptie:
Door de tandverplaatsing met beugels worden wortelpunten doorgaans wat stomper. Circa een tot drie millimeter van de wortelpunt verdwijnt. Dit noemen we ''wortelresorptie''. Wanneer dit beperkt blijft tot een paar millimeter is dit geen enkel probleem. Zeer zelden komt het voor dat er veel meer van de wortel verdwijnt. Dit kan extreme vormen aannemen waarbij in korte tijd een groot deel en soms bijna de gehele wortel verdwijnt. Er kan sprake zijn van een relatie met een eerder ongeval, maar vaak is de oorzaak volstrekt onduidelijk. Extreme vormen van wortelresorpties openbaren zich doorgaans in de eerste twaalf maanden van de behandeling; het actieve proces stopt meestal volledig na het beëindigen van de behandeling. Ter controle op buitensporige wortelresorptie maken wij doorgaans halverwege de behandeling een overzichtsröntgenfoto en tegen het einde van de behandeling soms nog een.

Nikkelallergie:
Nikkelallergie is een vrij zeldzaam voorkomende aandoening. De kenmerken zijn rode uitslag op de bovenarmen, knieholten en op de borst-buikregio. Meestal is het bekend wanneer iemand nikkelallergie heeft. Meld dit aan ons i.v.m. het gebruik van nikkelhoudende materialen. Uit onderzoek is gebleken dat de door ons gebruikte producten nauwelijks (en dan nog maar voor korte duur) een stijging van de nikkelwaarden in het bloed veroorzaken. Een beugelbehandeling hoeft dus geen beperkende factor te zijn bij iemand met nikkelallergie.

Kleinere ongemakken:
Alle beugeltypen veroorzake wat last. In de regel verdwijnen deze klachten na een paar dagen vanzelf. Indien dit niet het geval is neem dan contact met ons op!

Ontkalkingvlekjes en gaatjes:
Dit wordt nooit door beugels veroorzaakt. Het is wel zo dat bij het dragen van beugels het risico op het krijgen van ontkalkingen en gaatjes groter is. Het is van groot belang om terughouderd te zijn met het gebruik van zoetwaren, fruitsappen, limonades, frisdranken en gezoete melkdrankjes. Meer dan normale aandacht is vereist voor een goede mondhygiëne.